Waar gaat het over?

Op 6 april mogen we stemmen over wat we er van vinden dat de meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer een verdrag tussen Oekraïne en de EU goedkeurt.

Wat voor verdrag?

Het gaat om de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Maar we stemmen eigenlijk niet over het verdrag zelf, maar over de Wet tot Goedkeuring van het verdrag.

Het verdrag bevat afspraken over politieke en economische samenwerking tussen de landen. Het grootste deel gaat over handel.

Waarom moeten we daarover stemmen?

In 2015 is de Wet raadgevend referendum ingegaan. Burgers kunnen daarmee aangeven of ze tevreden zijn met een nieuwe wet. De actiegroep GeenPeil heeft toen genoeg handtekeningen opgehaald voor een referendum over het verdrag tussen Oekraïne en de EU.

GeenPeil is in 2014 opgericht uit onvrede dat de EU het niet toestond de uitslag van de Europese verkiezingen bekend te maken voordat de stemlokalen in het laatste lidstaat waren gesloten. Het is daarna een breder initatief geworden voor meer inspraak in de Nederlandse en Europese democratie.

Wat gebeurt er met de uitslag?

Eerst wordt er gekeken of de uitslag geldig is. Daarvoor moet minimaal 30% van de kiezers hebben gestemd.

Als de meerderheid tegen is kan de regering de Wet tot Goedkeuring intrekken. Maar aangezien het een raadgevend referendum is, mag de regering de uitslag ook negeren en de wet toch invoeren.

Draag je eigen EUXL T-Shirt

EUXL Logo Shirt Economische Potentie Shirt Mensenrechten Shirt Krachtig Signaal Shirt

Ben je het eens met onze standpunten en wil je dat uitdragen? Bestel dan een shirt!

Ga naar de shop

Waarom wij voor stemmen?

Een grotere en sterkere Europese Unie levert meer welvaart op en heeft meer invloed in de wereld. Met de Associatieovereenkomst komt een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne wellicht een stap dichterbij. Wij zien daarnaast de volgende argumenten om voor te stemmen.

Economisch potentieel

De invoerrechten tussen de EU-landen en Oekraïne worden afgebouwd. Daardoor zal de handel toenemen. In het begin zal de impact bescheiden zijn. Maar Oekraïne heeft wel de potentie om economisch flink te groeien. Als de welvaart daar toeneemt stijgt ook de vraag naar Nederlandse producten.

Human Rights logo

Verbetering van mensenrechten

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 zat er stijgende lijn in de politieke vrijheid van het land. Met de verkiezing van president Viktor Janoekovytsj in 2010 kwam daar een eind aan. In 2014 werd hij afgezet en vluchtte hij naar Rusland. Sindsdien is er weer verbetering van mensenrechten. Zo heeft Oekraïne in november 2015 een arbeidswet aangenomen tegen het discrimineren op grond van seksuele geaardheid of handicaps. Dat was een van de voorwaarden die de EU stelde voor verdere samenwerking.

Rijk aan natuurlijke grondstoffen

Oekraïne is rijk aan vruchtbare landbouwgrond en wordt daarom ook wel de graanschuur van Europa genoemd. Er liggen ook belangrijke pijpleidingen waarmee aardgas van Rusland naar Europese landen wordt getransporteerd. Met het verdrag kunnen Europese landen investeren in de Oekraïense landbouwsector en Oekraïne helpen zelf gas te produceren. Daarnaast bezit Oekraïne veel natuurlijke grondstoffen zoals zwavel, uranium, kolen en ijzererts, en bouwmaterialen zoals marmer en graniet. Er liggen dus meer dan genoeg kansen om te groeien.

Een krachtig signaal

De Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne was in 2013 al bijna rond. Als reactie daarop dreigde Rusland de levering van aardgas duurder te maken. De toenmalige president van Oekraïne zag toen plotseling af van het ondertekenen van het verdrag. Daardoor ontstonden heftige protesten onder de bevolking.

Inmiddels is er een nieuwe regering die de overeenkomst wel wil voortzetten. Door voor te stemmen steun je de onafhankelijkheid van Oekraïne en geef je een krachtig signaal af dat je niet toegeeft aan externe druk.

Een inspraakstem, geen proteststem

Dit referendum komt enerzijds voort uit een voorstel van de PvdA, GroenLinks en D66 om de invloed van burgers op het beleid te vergroten. Anderzijds uit onvrede van GeenPeil over het verbod op het vroegtijdig publiceren van de uitslag van de Europese verkiezingen. Als we uit protest tegenstemmen, zal de regering de uitslag niet serieus nemen. Dat werkt dus averechts. We moeten laten zien dat we verantwoordelijk om kunnen gaan met dit democratisch middel.

Misschien denk je dat stemmen geen zin heeft. Toch wachten 28 landen nu op ons besluit. Niet stemmen is zonde van de 38 miljoen euro die wordt uitgegeven aan stemhokjes. Als de opkomst lager dan 30% is, wordt de uitslag ongeldig verklaard. De regering zal zich afvragen wat het nut van de Referendumwet is als we geen gebruik van ons stemrecht maken. Toekomstige voorstellen voor meer democratie worden mogelijk weggestemd. Zeker als ons internationaal wordt aangerekend dat we veel tijd hebben verspild met een ongeldig referendum.

Je geeft een beter signaal af door "Voor" te stemmen als je geen bezwaar tegen het verdrag zelf hebt. Zo laat je de regering toch weten dat je belang hecht aan inspraak.

Wat is EUXL?

EUXL is een burgerinitatief dat pleit voor een groot en sterk Europa. We leven in een wereld waar machtsblokken als de Verenigde Staten, China, Rusland en de Europese Unie de dienst uitmaken. Nederland heeft met het EU-lidmaatschap een krachtigere stem en sterkere onderhandelingspositie dan het als een onafhankelijk land zou hebben. In 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Laten we deze kans nemen om het goede voorbeeld te geven.